Plantenkwekerij Saerens uit Opwijk - Vlaams Brabant

Herroepingsrecht

Algemene voorwaarden

Bloemen en andere bederfelijke producten zijn uitgesloten van het wettelijke herroepingsrecht volgens artikel VI.53 van het Wetboek van economisch recht wanneer deze kunnen bederven binnen de bedenktermijn. Het onderstaande geldt dan ook alleen voor andere producten waarbij dit niet het geval is.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.                                  

U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (zie Bijlage I: Modelformulier voor herroeping) onderaan deze pagina, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Wat indien u wilt herroepen?

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Retouradres:

Bolstraat 20, 1745 Opwijk, België, onder vermelding van ‘Kwekerij Saerens’.

De directe kosten van het terugzenden of terugbrengen van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 1. Aan: [ naam ondernemer]
           [ geografisch adres ondernemer]
           [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]
 2. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
  de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
  de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
  de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
  herroept/herroepen*
 3. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 4. [Naam consumenten(en)]
 5. [Adres consument(en)]
 6. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Garantie

Wij leveren een levend product. Dat maakt het natuurlijk kwetsbaar.

De planten en bloemen komen rechtstreeks uit onze eigen kwekerij. Wij kunnen dan ook de versheid van de plant/bloem garanderen. Ook staan wij in ieder geval in voor de soortechtheid en de kwaliteit van onze planten. Om verder te gaan met de garantiebepaling maken we echter wel in de onderstaande tekst een onderscheid tussen de verkoop van bloemen en planten.

Plantgoed

Op bij ons aangekochte planten in pot, hebt u 2 maanden garantie, gerekend vanaf de dag van levering. 

Deze garantie geldt alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De planten zijn in pot of kluit aangeleverd (geldt dus niet voor wortelgoed / naakte wortel).
 • De grond en de plek moet geschikt zijn om beplant te worden met de door jou uitgekozen plant (als je twijfelt, neem dan contact met ons op).
 • De planten of hun wortelgestel komen aan de zijkanten en/of aan de onderkant niet in aanraking met cement/beton, zoals fundamenten, smeerlagen, korrelmix, bestratingszand of andere wortelbelemmerende materialen. Als de planten hiermee in aanraking komen, kan het de planten onherstelbaar aantasten. 
 • De planten worden niet vlak onder grote bomen geplant. Grote bomen kunnen ervoor zorgen dat de planten niet genoeg voedingsstoffen en water uit de grond kunnen halen. Ook kunnen grote bomen de ontvangst van voldoende zonlicht verhinderen.
 • De planten kunnen voldoende zonlicht ontvangen.
 • De planten worden niet gezet in grond die langdurig nat blijft (dus onder andere niet in zware klei of in de buurt van een kapotte waterleiding of rioolbuis of iets dergelijks).
 • De door ons verstrekte verzorgingsinstructies na het aanplanten worden nageleefd (met name het water geven).
 • Er zijn faciliteiten aanwezig om de planten voldoende water te kunnen geven.
 • De planten worden gevrijwaard van  wildvraat en infectie door insecten of schimmels.
 • De planten te lang in blote wortel worden gelaten (en dus uitdrogen) alvorens ze geplant worden.

 

Deze garantie geldt uiteraard niet bij uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden en als de planten die na het plaatsen niet aanslaan of beschadigd raken als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid aan de kant van onze klant, waaronder het gebrek aan voldoende onderhoud, of die het gevolg zijn van veranderingen die de klant of derden aan de plant hebben aangebracht (waaronder ook bijvoorbeeld het verkeerd gebruik van bestrijdingsmiddelen).

 

De termijn van de garantie start op de datum waarop wij de plant hebben verkocht.

Mocht er zich iets voordoen met de aangekochte plant(en) of maak je je zorgen, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Want hoe eerder we op de hoogte gesteld worden, hoe groter de kans is dat we het probleem kunnen oplossen.

Bloemen

Gezien de relatief korte houdbaarheid van de producten, wordt u geadviseerd om uw klachten zo snel mogelijk in te dienen. Kwekerij Saerens garandeert 5 dagen versgarantie vanaf de bezorgdatum voor uw snijbloemen. Als de bezorgde bloemen zijn beschadigd, dood zijn of binnen 5 dagen slap hangen, neem dan een foto van het product en stuur het naar Kwekerij Saerens of ga met het boeket terug naar de kwekerij zelf. In overleg worden de bloemen zonder bijbetaling vervangen. Contactgegevens van Kwekerij Saerens zijn te vinden op de contactpagina.

Als een restitutie gewenst is in plaats van vervangen, wordt het betaalde bedrag voor de bloemen inclusief de bezorgkosten en de kosten om het product terug te sturen naar Kwekerij Saerens. Vriendelijk verzoeken wij om bewijs van verzendkosten mee te sturen. Kwekerij Saerens onderzoekt de teruggestuurde producten en heeft het recht om de betaalde kosten terug in rekening te brengen als het product niet als beschadigd of fout geleverd wordt gevonden.

 

Nog bijkomende vragen?

Contacteer ons op {email} voor vragen gerelateerd aan terugbetalingen, retourzendingen en garantie.